CSTT

Centrum simulačních a trenažérových technologií vzniklo jako praktický výsledek úkolů stanovených v Koncepci zavádění simulační a trenažérové techniky do Armády České republiky z roku 1998.

K 1. lednu 2000 vzniklo Národní centrum simulačních a trenažérových technologií jako součást tehdejší Vojenské akademie v Brně a k 1.9.2000 Výcvikové středisko pozemních sil jako součást Vojenské akademie ve Vyškově. V důsledků úkolů stanovených reformou AČR byly k 1 dubnu 2003 Národní centrum simulačních trenažérových technologií v Brně a Výcvikové středisko pozemních sil ve Vyškově organizačně sloučeny do Centra simulačních a trenažérových technologií a dány do podřízenosti vznikajícího 4. Velitelství výcviku a tvorby doktrín ve Vyškově (v současnosti Velitelství výcviku – Vojenská akademie). Tímto datem začala oficiální doba činnosti současného Centra, které mělo velitelství a dvě relativně samostatná střediska. Velitelství centra a jedno středisko bylo zřízeno v Brně, druhé středisko bylo ve Vyškově. Toto dělení je formálně zachováno do dnes s tím, že střediska byla transformována na odbory simulačních a trenažérových technologií. Poslání, hlavní úkoly a určení centra i současných odborů zůstaly zachovány, struktura odborů prošla dílčími úpravami tak, aby byly optimalizovány požadavky na řízení a úkoly centra.

Nahoru